Inzichten voor bestuurders & professionals

Organisatieopstellingen

Je weet als bestuurder of leider dat het geheel zich anders gedraagt dan de som der delen.

Over hoe dit mechanisme precies werkt, is nog niet veel bekend; als mensheid staan we aan het begin van deze bewustwording. Met methoden zoals organisatieopstellingen zijn we in staat hierover waardevolle informatie te verkrijgen.

Bijvoorbeeld hoe zijn mens en organisatie gebonden in hun context? Wat leidt ertoe dat bepaalde interacties en verhoudingen zich soms als belastend voordoen en stagnatie veroorzaken die leidt tot tegenvallende resultaten? Hoe kunnen we dit ombuigen?

Naast het verbeteren van situaties kunnen we ook kijken naar de impact van mogelijke veranderingen op je organisatie, haar markten of de bijdrage van je organisatie aan de maatschappij. Of misschien ben je benieuwd wat er op je organisatie afkomt? Er is veel mogelijk.

Je bent welkom om in alle vrijheid, open en toch discreet met je thema’s te werken. Natuurlijk ook samen met je (directie)team.

Interesse? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.

Organisatieopstellingen